Giới thiệu Viện nghiên cứu Kinh tế xanh
21/02/2017 | 6982 lượt xem

Viện nghiên cứu Kinh tế xanh được thành lập theo quyết định số 706/QĐ-ĐHTN

Địa chỉ Phòng 504, 505 Nhà hiệu bộ Trường Đại học KT&QTKD - Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên

Email: vienncktxanh.tueba.edu.vn

I. Cơ cấu tổ chức

Viện nghiên cứu Kinh tế xanh gồm có ban lãnh đạo viện và hai phòng ban trực thuộc

1. Bộ máy lãnh đạo viện

Viện trưởng: PGS.TS. Trần Chí Thiện

Phó viện trưởng: TS. Trần Quang Huy

Phó viện trưởng: PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh

2. Phòng chức năng

- Phòng khoa học - công nghệ
 
Trưởng phòng: TS. Bùi Nữ Hoàng Anh
 
- Phòng Đào tạo - Hợp tác quốc tế
 
Trưởng phòng: TS. Nguyễn Quang Hợp 

II. Đội ngũ cán bộ

 Đội ngũ cán bộ nghiên cứu:

+ Phó giáo sư: 08 PGS

+ Tiến sĩ: 14 TS

Nguồn: Viện NCKT xanh
Viện NCKT xanh

Video