Danh mục đề tài năm 2016
21/02/2017 | 3517 lượt xem

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU

TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ XANH NĂM 2016

 

TT

Tên hợp đồng/nhiệm vụ KH&CN ký kết

Năm thực hiện

Tên đối tác

Kinh phí

hợp đồng

Số đăng ký

1

Các yếu tố tác động đến sự chuyển dịch sang nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất chè ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

2015-2016

Quỹ NAFOSTED

776

 

2

Đánh giá tác động của chính sách, quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng khu vực miền  núi Đông Bắc Việt Nam

2016

Bộ GD-ĐT

ĐH Thái  Nguyên

280

B2014-TN06-01

3

Nghiên cứu đổi mới và phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nông dân trong xây dựng nông thôn mới huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

2015-2016

Sở KHCN Tỉnh Bắc Kan

 

 

 

Nguồn: Viện NCKT xanh
Viện NCKT xanh

Video