HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
15/04/2017 | 5837 lượt xem

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ XANH TỪ NĂM 2014

1. Tập huấn phương pháp nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu kinh tế - xã hội

Đơn vị tổ chức thực hiện: Viện nghiên cứu kinh tế xanh + Khoa Kinh tế + Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên + Hội Khoa học Kinh tế Nông lâm nghiệp Việt Nam

Thời gian: 12/ 2015

2. Tuyển lưu học sinh Lào cho Trường Đại học Kinh tế & QTKD (Bậc đại học-2015)

Triển khai chương trình tuyển sinh lưu học sinh quốc tế phối hợp với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Phông Sa Lỳ, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Số lượng lưu học sinh đã nhập học 17 người tại Trường ĐH Kinh tế & QTKD)

3. Hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy kết hợp tập huấn ứng dụng phần mền Camtasia (Phối hợp với Khoa Kinh tế của Trường - 2015)

Nguồn: Viện NCKT Xanh

Video